Litania do Kropli

Kroplo jak łza przeczysta, co serce me oczyszczasz,
Kroplo jak Hostia biała, co ranę mą zabliźniasz,
Kroplo jak krew słodka, co różą płomienną rozkwitasz,
Kroplo jak dzień pokorna, co milcząc ciągle pytasz,
Kroplo jak noc cicha, co w moim śnie zasypiasz,
Kroplo jak deszcz łagodna, co po policzku spływasz,
Kroplo jak Słońce jasna, co duszę mą przeszywasz - 
bądź pozdrowiona,
bądź pochwalona,
bądź wywyższona 
bądź źródłem tej Miłości co pewna i nieskończona
Słowa te usłyszałem w czasie Adoracji Najświętszego Sakramentu – 3 lipca 2012 (Spisano 7 lipca 2012 - Pobiedziska)

 

czułe dłonie Garncarza

kim jestem gliną jeno
cierpliwie w twoich dłoniach
zmienianą w arcydzieło
glinianym ja naczyniem
co światło w sobie nosi
i pragnie wciąż i prosi 
o wodę mannę z nieba
cud w Kanie na pustyni
o lud wierny w świątyni 
 mam plany i marzenia
niedokończone dzieła
lecz nie mam przyjaciela
więc z niepokoju krzyczę
płomieniem mnie ogarnij
Miłości co nie rani
glinianym ja naczyniem
spękanym, kruchym wielce
na czułe czekam ręce
bo jestem gliną jeno
z miłością w Bożych dłoniach
zmienianą w arcydzieło
więc pozwól Panie mi płonąć, byś skończyć mógł swe dzieło

Krzysztof, 07.07.2012 Pobiedziska
 
 
© Siostry Sacre Coeur 2019
Wykonanie: Solmedia.pl