Skupienie: Obraz Boga - obraz siebie - 6 - 8 sierpnia 2021 r.

Zapraszamy do zmierzenia się z obrazem Boga jaki nosimy w sobie, który nierozerwalnie związany jest z postrzeganiem siebie samych i ma fundamentalny wpływ na przeżywanie naszej wiary i budowanie osobistej...

Czytaj więcej

"Gdy został sam jeden..." Rdz 32,25 - pustynia miejscem spotkania

Zapraszamy do Centrum Duchowości Sacre Coeur, gdzie można spędzić osobisty czas spotkania z Bogiem, wsłuchać się w bicie Jego Serca, by powrócić do swojej codzienności z odnowionym spojrzeniem i umocnionym...

Czytaj więcej

Skupienie : Nie lękaj się! - 1 - 3 października 2021 r.

 Skupienie będzie czasem medytowania Słowa Bożego, w którym Bóg nieustannie woła do nas "Nie lękaj się!". Poprowadzimy je metodą ignacjańska, w atmosferze milczenia. Zaczniemy Eucharystią w parafii o godz. 18.00. Skupienie...

Czytaj więcej

Droga wiary ku wyżynom... - skupienie - 8 - 10 października 2021 r.

Skupienie będzie czasem modlitewnego przygotowania się do przeżycia naszej wiary jako osobistej drogi. Zaczniemy w piątek Eucharystią o godz. 18:00. Od piątkowego wieczora do Eucharystii w niedzielę będzie milczenie. W proponujemy...

Czytaj więcej

Żyć stylem Ojca - 26 - 28 listopada 2021 r. - skupienie

Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Ojcowie Kościoła mówią, że obraz jest nam dany a podobieństwo zadane. Podczas tego skupienia będziemy kontemplować styl działania Pana Boga, który jest Miłością...

Czytaj więcej

Skupienie adwentowe: 3 - 5 grudnia 2021 r.

Przeżyjmy radość Adwentu wsłuchując się w Boże Słowo, które stało się Ciałem, przyszło do swojej własności oraz w swoje serce, które jest świątynią Ducha Świętego.  Zaczniemy Eucharystią w parafii o godz...

Czytaj więcej

© Siostry Sacre Coeur 2021
Wykonanie: Solmedia.pl