Samarytanka z kaplicy sióstr Sacré Coeur w Rishikesh w Indiach

Samarytanka Jyoti SahiW naszym Centrum często odnosimy się do obrazu, który jest dla nas i, jak doświadczenie pokazuje, także dla wielu rekolektantów, baedzo wymowny.  Dlatego pragniemy go udostępnić także na naszej stronie z komentarzem pomagającym go głębiej zrozumieć i wniknąć w treści, które ze sobą niesie. 

Tytułem wstępu

Dla naszej zachodniej kultury i symboliki, a niejednokrotnie uprzedzeń, ten obraz może na początku, wydawać się trudny do przyjęcia. Pozwólmy jednak chrześcijanom wychowanym w innych kulturach używać własnych symboli w ich przeżywaniu wiary. My przecież tak wiele sposobów wyrażania naszej wiary zaczerpnęliśmy z kultury judeo-greckiej i słowiańskich symboli. Już tego nie pamiętamy, a przecież bardzo pomagają nam one w przeżywaniu naszej relacji z Jezusem Chrystusem. Kultura Dalekiego Wschodu ma własny kanon symboli, w których tamtejsi chrześcijanie wyrażają naszą wspólną wiarę. Autorem tego obrazu jest chrześcijański artysta z Indii Jyoti Sahi.

Jezus Chrystus

Pan Jezus jest przedstawiony pomiędzy dwoma drzewami, istotnymi symbolami dla hinduizmu i buddyzmu. Jezus jest tutaj Drzewem Życia oraz prawdziwym krzewem winnym (J 15,1).

Pomarańczowo-cielista postać symbolizuje Bóstwo i człowieczeństwo Jezusa. W kulturze hinduskiej kolor pomarańczowy jest kolorem bóstwa. Natomiast postawa kwiatu lotosu, w jakiej siedzi Pan, oznacza Jego zjednoczenie z Bogiem.

Pan Jezus jest skałą, z której wypływa życiodajna woda (por. Wj 17,6) i studnią, do której przychodzą spragnieni. Zapowiada, że wierzący w Niego mogą przyjść i pić, a strumienie żywej wody popłyną także z ich wnętrza. (por J 7,37-38).

Obraz ten przedstawia również Serca Pana Jezusa, z którego płyną wszelkie łaski i z którym możemy być zjednoczeni, by mieć pełnię życia. A to jest wielkie pragnienie Jezusowego Serca; byśmy mieli radość, miłość i życie w obfitości (por. J10,10), byśmy byli w bliskiej i osobistej relacji z Nim.

Samarytanka

Kobieta jest zapatrzona w Jezusa, całkowicie na Nim skupiona. Przyjmuje dar żywej wody, pozwalając by ją przemieniała. Dzięki temu zjednoczeniu ona sama staje się strumieniem życia dla innych. Cała jest niebieska, jak woda, którą czerpie z Serca Jezusa, a woda przepływające przez nią staje się potokiem. „Woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wytryskującym ku życiu wiecznemu” (J 4, 14).

Dłonie kobiety są złączone z wodą wytryskującą z Serca Jezusa. Trudno dostrzec, gdzie jest jeszcze woda a gdzie zaczynają się jej palce. Kobieta jest także, jak winna latorośl wrośnięta w krzew winny i czerpiąca z niego życiodajne soki.

Samarytanka wpatrzona w Jezusa, nie kontroluje swojej przemiany, tego czego żywa woda w niej dokonuje, jak ją uzdrawia, przemienia i napełnia. Pozwala, by to się w niej działo, by było Bożym dziełem. Kobiety nie zajmuje także sposób, w jaki woda żywa wypływa z niej dalej, co czyni, kto z niej korzysta. Samarytanka pozwala innym czerpać z Bożego obdarowania, którego doświadcza, daru, który przyjęła. (por J 4, 10).

My

Najważniejsze i pierwsze w chrześcijaństwie jest, by PRZYJĄĆ życie i miłość jakie daje nam Bóg; zawsze pierwszy w dawaniu i miłowaniu. Dopiero, i jedynie w odpowiedzi, na doświadczenie tej niepojętej miłości sami możemy kochać i stawać się darem dla innych.

Pozwólmy sobie PRZYJMOWAĆ dar Boży. Pozwólmy Bogu, by napełniał nas swoją miłością. Niech ta żywa woda staje się w nas źródłem wytryskującym ku życiu wiecznemu, ku życiu prawdziwemu, ku życiu w pełni. Pan mówi do nas: Ja przyszedłem, aby owce miały życie i miały je w obfitości (J 10,10).

Zgromadzenie Najświętszego Serca Jezusa.

Adres domu:

ul. Taneczna 65
02-829 Warszawa

Kontakt

s. Jolanta Olczyk rscj

email: centrum@siostry-sc.pl

kom: 518 222 206

Linki

 

Zgromadzenie najświętszego Serca Jezusa

RSC.jpg

wielbienie3.jpg

Wyszukiwarka wydarzeń w ogólnopolskiej bazie rekolekcji, dni skupienia, konferencji, pielgrzymek oraz innych duchowych wydarzeń