„W miarę jak przybywa mi lat, coraz bardziej odkrywam w sobie miejsce, które jest miarą dojrzałości i ostatecznym zwycięstwem życiowej mądrości. Miejsce to nie jest przestrzenią publiczną i nie ma nic wspólnego ze społecznym sukcesem.

Spójrzmy na nasz dzisiejszy świat w świetle tego, co mówią na temat duchowości Najświętszego Serca dokumenty naszego Zgromadzenia. Spójrzmy na nasz świat w Europie, na Zachodzie i zapytajmy: jakie jest znaczenia duchowości Najświętszego Serca dla Trzeciego Tysiąclecia?

© Siostry Sacre Coeur 2019
Wykonanie: Solmedia.pl